Chính sách thanh toán

Khi quý khách mua hàng của Công ty AMZ Media, quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng thông qua các đơn vị vận chuyển của chúng tôi.

Nhận tư vấn từ AMZ Media